Early involvement

ERIKS Schoonhoven wil graag zo vroeg mogelijk bij het project betrokken worden. Door in een vroeg stadium nauw met onze experts samen te werken kunt u sneller, doelgerichter en effectiever ontwikkelen. En dat betekent: minder ontwikkelingstijd en -kosten, en dus ook een lagere kostprijs voor uw machine en zelfs betere producteigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan een lager energiegebruik, hogere prestaties en/of een beter ergonomisch of esthetisch ontwerp.

Mocht early involvement niet gewenst zijn of uit praktisch oogpunt niet mogelijk, dan zijn de mensen van ERIKS Aandrijftechniek uiteraard ook goed in staat om op basis van uw specificatie een adequate "motion" oplossing aan te bieden.
Omdat het bij early involvement en co-makership noodzakelijk is om ook de (markt)wensen achter de O.E.M.-klant te kennen, heeft ERIKS Schoonhoven haar specialismen opgedeeld in een aantal deelgebieden. Op elk van deze deelgebieden zijn de specialisten van ERIKS Schoonhoven bekend met de aangeboden technologie, maar ook met een veelheid aan gebruikerswensen en toepassingseisen. ERIKS Schoonhoven probeert hier mee te kijken naar de klant achter de klant. Dit geeft regelmatig hele innovatieve oplossingen voor "motion" vraagstukken.