Pakket van Eisen

Op grond van de gegevens van de applicatie, de wensen van de opdrachtgever, mogelijke  gebruiker en op grond van de geldende regelgeving zal ERIKS Aandrijftechniek een Pakket van Eisen (PvE) samenstellen. Na goedkeuring zal dit PvE de basis zijn van het Technisch Constructie Dossier (TCD).

ERIKS Aandrijftechniek zal zoveel mogelijk op voorhand trachten in te schatten wat er gevraagd wordt en wat er nodig is als technische oplossing om aan die vraag te voldoen. Dit betekent dat we niet altijd de eenvoudigste of goedkoopste weg volgen, maar vooral dat er gezocht wordt naar voldoende functionaliteit binnen de geldende bekende wensen, maar ook binnen de latente wensen en regelgeving. Dit betekent dat ze graag denken als de klant van de klant. Een goed advies kan hier ook voor de opdrachtgever een betere propositie betekenen in haar markt.