Productie- en testfaciliteiten

Daar heeft ERIKS Aandrijftechniek de nodige faciliteiten voor in huis. Klantspecifieke uitvoeringen kunnen zowel als prototype alsook in nul serie alsook in serie worden aangemaakt. Duurproeven kunnen in onze testruimte worden uitgevoerd, maar uiteraard ondersteunen ze u ook graag bij (duur)proeven in uw eigen testomgeving. Ook tests die bedoelt zijn om na te gaan of de producten en systemen aan de regelgeving voldoen, zijn mogelijk. Zo beschikt de elektro-testafdeling over een ‘Kooi van Faraday' voor het uitvoeren van pre-compliance EMC tests. Daarnaast kunnen trillingtests en temperatuurtests worden uitgevoerd. Een doordachte (lean) assemblagelijn betekent korte doorlooptijden, terwijl de binnen de groep aanwezige cleanroom ook de assemblage van fijnmechanische en medische systemen mogelijk maakt. Tot slot zijn er legio mogelijkheden om producten te voorzien van speciale coderingen, kabelpakketten en/of andere ‘add-ons'. Uiteraard wordt alles na een zorgvuldige eindcontrole conform de wensen en eisen van de afnemer verpakt.

ERIKS Aandrijftechniek kan uw productieproces ondersteunen op vele manieren. Uiteraard zijn er de standaard logistieke oplossingen zoals voorraad houden of KANBAN. Maar daarnaast kan ERIKS Aandrijftechniek ook zorgen voor een complete inbouwset of sub assembly die per order voorbereidt kan worden. Ook kan gezorgd worden voor een ‘plug and play' installatievoorbereiding. Dit levert vooral een besparing van logistieke kosten en locatiekosten voor u op.

In het september 2009 nummer van de FEDActueel is hierover een uitgebreid artikel verschenen: tussen Lego blokjes en IKEA pakketjes. Zie hier het bijgevoegde artikel.